Вибрані публікації

Аналітичні звіти

Нормативно-правові акти

Аналітичні записки

Статті та блоги для практиків

Розділи у монографіях

Хутка С.В., Хуткий Д.О. Національне самопочуття населення України: актуальний стан, основні чинники та наслідки. Результати соціологічного дослідження. Київ: Університетське видавництво «Пульсари», 2014. 76 с.

Рецензії на книжки

Наукові статті

Кваліфікаційні та дисертаційні роботи